Regulamin świadczenia usług sklepu i-suple.pl

§ 1


i-suple.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Katarzyna Barańska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Genesis Katarzyna Barańska z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżna 36, 33-300, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie i-suple.pl

§ 2

i-suple.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać suplementy diety renomowanych producentów i akcesoria dla sportowców.
i-suple.pl nie ponośi odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie suplementów i odżywek, skutki uboczne oraz za nie osiągnięcie efektów oferowanych przez produkt. Kupujący oświadcza że będzie stosował dawkowanie i sposób użycia wg instrukcji udostepnionej przez producenta produktu.

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem i-suple.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (http://www.i-suple.pl/logowanie) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie i-suple.pl bez dodatkowej opłaty.
4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, dowód zakupu.
5. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
7. I-suple.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego.

§ 5

1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a i-suple.pl  zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie. W takim wypadku i-suple.pl nie pokrywa kosztów wysyłki

§ 6

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek i-suple, który pokrywa związane z tym koszty.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, i-suple.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, i-suple.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi i-suple.pl